Nasze badania:

RETAIL AUDITBADANIA KONSUMENCKIETAJEMNICZY KLIENT AUDYT MERCHANDISINGOWY BADANIE PÓŁKI + WSPARCIE SPRZEDAŻY

Aktualności:

Kontakt

tel.: +48 71 718 00 01

biuro@exploreo.pl

Badania Marketingowe

Kluczem do sukcesu przy realizacji badań marketingowych jest bardzo dobra komunikacja pomiędzy Klientem, pracownikami merytorycznymi oraz operacyjnymi pracującymi w centrali firmy realizującej badania i kadrą pracującą w terenie. Długotrwała współpraca zawsze sprawia, że komunikacja przebiega szybko i bezproblemowo.

Z większością osób, które zarządzają pracą w terenie pracujemy już kilka lat, co pozwala na sprawny przebieg wdrożenia i realizacji projektów.

Na stałe zatrudniamy 5 kierowników, 5 koordynatorów oraz 18 supervisorów regionalnych, którzy są odpowiedzialni za realizację badań w terenie.

mapa 04 2014
Korzystając z siatki 800 ankieterów/audytorów współpracujemy przy projektach:
 • Badania półki (Retail Audit)
 • Badania konsumenckie
 • Tajemniczy Klient
 • Audyty merchandisingowe
 • Badania półki + wsparacie sprzedaży

 

Doświadczeni specjaliści zatrudnieni w centrali, tworzą i nadzorują wszystkie etapy oferowanych badań:

 

 • Określenie przedmiotu badania
 • Wybór metodologii
 • Przygotowanie i testowanie narzędzi badawczych
 • Realizacja badania
 • Analiza wyników
 • Opracowanie raportu badania (zestawienie tabelaryczne oraz część opisowo-prezentacyjna, rekomendacje)
 
AKTUALNOŚCI:

Retail Audit

Ankiety Realizowane przy półce. Podstawowym celem Retail Audit jest monitoring dystrybucji oraz ekspozycji produktów.

{ czytaj więcej... }

 

Tajemniczy Klient

Badanie jakości obsługi Klienta. Celem badania jest sprawdzenie poziomu jakości obsługi klienta oraz realizacji standardów, które powinny być wdrożone w badanych placówkach.

{ czytaj więcej... }

 

Badania Konsumenckie

Ankiety realizowane z konsumentem. Podstawowym celem badania jest poznanie postaw oraz zachowań konsumenckich w relacji pomiędzy konsumentem a produktem.

{ czytaj więcej... }

 

Audyt merchandisingowy

Audyt merchandisingowy polega na przebadaniu punktów sprzedażowych (lub usługowych) pod kątem przestrzegania przez nie tzw. standardów merchandisingowych.

{ czytaj więcej... }

 

Audyt merchandisingowy

Badanie półki + wsparcie sprzedaży

Dzięki tym działaniom, Klient  ma możliwość natychmiastowego podjęcia kroków mających na celu wyeliminowanie problemów w każdym poddanym badaniu punkcie sprzedaży.

{ czytaj więcej... }

 

Copyright © 2011 - Exploreo Badania Marketingowe. All rights reserved - Polska Grupa Merchandisingowa

Realizacja - 3motion.pl