Audyt Merchandisingowy

 • weryfikacja obecności i umieszczenia materiałów reklamowych
 • weryfikacja obrendowania zewnętrznego obiektu
 • przeprowadzenie audytu pod kątem przechowywania przez placówkę
 • nieaktualnych POS-ów z możliwością ich utylizacji
 • wykonanie dokumentacji zdjęciowej

Korzyści dla Klienta:

 • ustandaryzowanie rozmieszczenia aktualnych materiałów reklamowych
 • wyeliminowanie błędnych materiałów reklamowych
 • zmotywowanie pracowników placówki do dbania o przyjazne wnętrze

Więcej informacji

Jak zoptymalizować działania nastawione na osiąganie celów biznesowych? Poza profesjonalną obsługą klienta, niezmiernie ważną rolę odgrywają takie czynniki jak: właściwa ekspozycja towarów, efektywne zagospodarowanie przestrzeni, prawidłowe rozmieszczenie materiałów informacyjnych i promocyjnych. Współgranie ze sobą wszystkich tych elementów jest kluczem do sukcesu w sprzedaży. Skutecznym narzędziem umożliwiającym kontrolę działań w tym zakresie w wielu punktach sprzedażowych naraz jest audyt merchandisingowy.

Audyt merchandisingowy jest to badanie polegające na przebadaniu punktów sprzedażowych (lub także usługowych) pod kątem przestrzegania przez nie tzw. standardów merchandisingowych. Audyt przeprowadzany jest bezpośrednio w danym punkcie sprzedażowym przez odpowiednio przeszkolonego do tego audytora. Dokonujący oceny audytor posiłkuje się formularzem ankietowym, do którego wprowadza wszystkie swoje uwagi z wizyty, a także – o ile takie są potrzeby Klienta – tworzy stosowną dokumentację zdjęciową z przeprowadzanego audytu.

 • monitoring ekspozycji w placówkach
 • weryfikacja odpowiedniego ułożenia elementów w pomieszczeniach
 • weryfikacja obecności i prawidłowego umieszczenia materiałów informacyjnych oraz POSM (banery, wobblery, naklejki, plakaty, broszury, standy)
 • przeprowadzenie audytu pod kątem przechowywania przez placówkę nieaktualnych materiałów informacyjnych oraz POSM
 • weryfikacja ubioru pracowników zgodnie z przyjętym standardem
 • krótka obserwacja pracy placówki przed audytem
 • weryfikacja czystości wewnątrz i na zewnątrz placówki
 • profesjonalna dokumentacja zdjęciowa
 • raport ogólny, raport niezgodności

Przeprowadzając cyklicznie audyty merchandisingowe można zdobyć cenną wiedzę odnośnie:

 • szczegółowego poziomu realizacji standardów merchandisingowych przez poszczególne punkty sprzedażowe i usługowe
 • topnia przestrzegania zaleceń sprzedażowych i promocyjnych
 • niezgodności pojawiających się w poszczególnych punktach sprzedażowych i usługowych
 • problemów i niezgodności występujących w skali regionu lub kraju

Wnikliwa analiza danych pochodzących z raportu merchandisingowego może być dla firmy podstawą do stworzenia bardziej wydajnych standardów merchandisingowych.