Badania Konsumenckie

 • pomiar świadomości marki
 • badanie wizerunku marki
 • pomiar lojalności wobec marki
 • weryfikacja skuteczności kampanii marketingowych
 • badanie ścieżek konsumentów w sklepach
 • wywiady z konsumentami

Korzyści dla Klienta:

 • uzyskanie informacji, pozwalających na wdrożenie strategii marketingowej
 • ocena dotychczasowych działań marketingowych

Więcej informacji

Podstawowym celem Usage& Attitude jest poznanie postaw oraz zachowań konsumenckich w relacji pomiędzy konsumentem a produktem. Badanie opisuje zachowania oraz preferencje konsumentów związane ze zwyczajami zakupowymi, znajomością oraz oczekiwaniami wobec marki.

 • POMIAR ŚWIADOMOŚCI MARKI

Świadomość marki jest jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na jej istnienie. W celu sprawdzenia stopnia znajomości badanej marki wykorzystuje się narzędzia badawcze weryfikujące spontaniczną znajomość marki oraz wspomaganą znajomość marki.

 • POMIAR WIZERUNKU MARKI

W celu uzyskania informacji na temat wizerunku marki Exploreo przeprowadza dwa typy badań:

1. badania jakościowe:

 • reaktywne:  grupy fokusowe (FGI), indywidualne wywiady pogłębione (IDI),
 • niereaktywne: analiza treści, desk research

2. badania ilościowe:

 • sondaże telefoniczne (CATI)
 • wywiady bezpośrednie (PAPI, CAWI)

Zazwyczaj badania jakościowe są tylko wstępem do badań ilościowych. Pozwalają na określenie jakim językiem posługuje się badana grupa, na które wartości marki należy zwrócić szczególną uwagę. Badania jakościowe pozwalają na poznanie, w jaki sposób wyobrażana jest marka oraz jakie miejsce zajmuje wśród marek konkurencyjnych. Dzięki przeprowadzeniu badań jakościowych, możemy wyodrębnić cechy, które będą służyły do stworzenia odpowiedniego kwestionariusza ilościowego, za pomocą którego będziemy mogli mierzyć wizerunek marki wśród większej próby.

 • POMIAR LOJALNOSCI WOBEC MARKI

Podczas badania poszukiwane są cechy marki, które mają wpływ na lojalność Klienta. Pozwalają na określenie co najbardziej, a co najmniej wpływa na ponowny wybór produktu badanej marki. Badania są przeprowadzane za pomocą metod wykorzystywanych przy pomiarze wizerunku marki.

 • POMIAR ZWYCZAJÓW ZAKUPOWYCH

Badanie polega na określeniu procesu decyzyjnego podczas dokonywania zakupów. Pomaga określić, czym kieruje się konsument wybierając produkty, gdzie najchętniej robi zakupy oraz jaka jest ich częstotliwość.