Retail Audit

 • weryfikacja dostępności produktów
 • monitoring cenowy
 • pomiar stopnia realizacji standardów merchandisingowych
 • weryfikacja utrzymania planogramów
 • badanie udziałów półkowych
 • weryfikacja obecności materiałów promocyjnych, dodatkowych ekspozycji
 • monitoring działań konkurencji
 • wykonanie dokumentacji zdjęciowej

Korzyści dla Klienta:

 • bieżąca informacja na temat sytuacji w kluczowych placówkach
 • stała kontrola pracy Przedstawicieli Handlowych
 • brak strat w sprzedaży produktów
 • wiedza na temat działań podejmowanych przez konkurencję

Retail Audit - więcej informacji

Według badań, ponad 80% decyzji zakupowych podejmowanych jest w miejscu sprzedaży. Ostra konkurencja wymusza na producentach stosowanie różnorakich zabiegów marketingowych, mających na celu zwiększenie atrakcyjności produktu, począwszy od odpowiednio zaprojektowanego opakowania, a skończywszy na szeregu działań promocyjnych, mających na celu skłonienie klienta do zakupu.

Często decydującym czynnikiem jest właściwa, a zarazem oryginalna ekspozycja towaru na półce. To od niej bowiem zależy, czy nabywca szybko i sprawnie znajdzie interesujący go produkt i wyrazi zainteresowanie jego kupnem. Pomimo coraz większej świadomości producentów, jak duży wpływ na sprzedaż ma jakość ekspozycji, niewielu decyduje się na monitorowanie półki w punkcie sprzedaży.

Dzięki badaniom typu Retail Audit, prowadzonym przez doświadczonych audytorów Exploreo, mają Państwo możliwość uzyskania wiedzy na temat:

 • obecności oraz umiejscowienia Państwa produktów na półce, w odniesieniu do produktów konkurencyjnych,
 • szerokości ekspozycji (zajmowanego miejsca na półce), w porównaniu do produktów konkurencyjnych,
 • stopnia implementacji standardów merchandisingowych przez osoby odpowiedzialne za odpowiednią ekspozycję (merchandiserów, przedstawicieli handlowych),
 • cen produktów, w odniesieniu do cen produktów konkurencyjnych.

Jako firma będąca liderem na rynku usług merchandisingowych, mamy możliwość szybkiego i precyzyjnego dotarcia do miejsca sprzedaży. Nasi pracownicy mają doświadczenie w pracy zarówno z nowoczesnym jak i tradycyjnym rynkiem, są mobilni i potrafią dotrzeć do najdalszych zakątków kraju. Mają dobre relacje i kontakty z kierownikami sklepów, znają kluczowe zasady marketingu mix, potrafią rozmawiać z Klientami, w związku z tym są w stanie sprawnie i efektywnie realizować wszelkiego typu zadania badawcze.

 • Określenie przedmiotu badania,
 • Konstrukcja kwestionariusza,
 • Szkolenie audytorów,
 • Realizacja badania (ankieta),
 • Analiza i interpretacja danych (MS Excel),
 • Opracowanie zbiorczego raportu.

Wysoka jakość badań Retail Audit oferowanych przez Exploreo, a także uzyskane dzięki nim rzetelne i obiektywne dane, wspomagają procesy decyzyjne w działach marketingowych wielu współpracujących z nami firm oraz stanowią istotny czynnik budowania ich przewagi konkurencyjnej na rynku. Konsekwentnie i regularnie realizowane badanie półki w zewnętrznych kanałach sprzedaży, zwłaszcza przed planowanym zwiększeniem działań promocyjnych i sprzedażowych, zapewni Państwu nie tylko możliwość zweryfikowania pracy merchandiserów oraz przedstawicieli handlowych, ale także optymalne wykorzystanie budżetu na działania marketingowe.