Exploreo Sp. z o.o.
ul. Jerzego Kukuczki 5/20
50-570 Wrocław

Dane teleadresowe:

tel.: + 48 718 00 00 (wewnętrzy do działu HR 11 i 21)
kadry@exploreo.pl
www.exploreo.pl
www.badaniamarketingowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000485281;
Kapitał zakładowy 50 000,- zł

 

 

Klauzula dotycząca przetwarzania danych przy formularzu kontaktowym:

 

Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza podajecie Państwo swoje dane osobowe – imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania, spółka Exploreo sp. z o.o.  nie będzie mogła odpowiedzieć na Państwa wiadomość.

Administratorem danych osobowych stanie się Exploreo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-570) przy ul. Jerzego Kukuczki 5/20. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Państwa  dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotów dostarczających Administratorowi rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, wspierające procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, analitycznych i doradczych).

Dane zostaną usunięte po okresie 12 miesięcy od wysłania odpowiedzi na zapytanie.

W każdym czasie możecie Państwo zwrócić do Administratora z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu należy napisać wiadomość na adres: daneosobowe@exploreo.pl.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Jeżeli uważacie Państwo, że dane są przetwarzane nieprawidłowo, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Formularz kontaktowy dla Pracowników