Exploreo Sp. z o.o.
ul. Jerzego Kukuczki 5/20
50-570 Wrocław

Dane teleadresowe:

tel.: + 48 71 718 00 00
biuro@exploreo.pl
www.exploreo.pl
www.badaniamarketingowe.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000485281;
Kapitał zakładowy 50 000,- zł