Merchandising

Wdrożyliśmy umiejętność postrzegania półki z perspektywy

  • Konsumenta – umożliwienie znalezienia produktu poprzez umieszczenie go w widocznym miejscu w odpowiedniej kategorii, z etykietą cenową, na odpowiedniej wysokości
  • Klienta Exploreo – zapewnienie dostępności zalistowanych produktów, dbanie o prawidłową ekspozycję, zapewnienie właściwej komunikacji

Nasz serwisant to „Świadomy merchandiser
Opiera swoje działania na znajomości procesów sprzedażowych w sklepie. Jest osobą posiadającą umiejętność identyfikacji problemów oraz wykorzystania istniejących możliwości w obsługiwanym markecie

Działania merchandiserów oparte są na zasadach 4P:

  • Presence – zapewnienie pełnej dostępności produktów zgodnie z planogramem oraz datami przydatności do użytku
  • Promotion – wystawienie wszystkich zakontraktowanych promocji
  • Price – zapewnienie obecności i poprawności etykiet cenowych
  • Placement – wyeksponowanie produktów zgodnie ze standardami Klienta